Περιορισμοί και ειδοποιήσεις

Χρήση υλικού πύλης

Η πύλη περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μέσα εξατομίκευσης.

Τα υλικά που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα περιλαμβάνουν όλα τα υλικά που μπορούν να αναγνωριστούν ως αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο. 1259 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής "Αστικός Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας").

Με την εξατομίκευση σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιλαμβάνει ένα όνομα εταιρείας, ένα εμπορικό σήμα και ένα σήμα υπηρεσίας, το όνομα του τόπου προέλευσης των εμπορευμάτων, εμπορική ονομασία. Όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα στα συγκεκριμένα αντικείμενα που περιέχονται στον ιστότοπο ανήκουν στον εκδότη OOO Toloka, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικά στον ιστότοπο και προστατεύονται σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπο δεν επιτρέπονται, χωρίς τη συγκατάθεση της Toloka Publishing House LLC, για τυχόν αλλαγές, μειώσεις ή προσθήκες, σύνθλιψη, προμήθεια τους όταν χρησιμοποιούνται με εικονογραφήσεις, πρόλογος, μετάφραση, σχόλια ή οποιεσδήποτε εξηγήσεις (δικαίωμα στην ασυλία) - άρθρο 1266 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας · η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις προσφορές · θεωρήστε το κείμενο σε 300 χαρακτήρες ως απόσπασμα (εξαιρουμένων των σημείων στίξης).

Οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της διανομής, της μεταφοράς σε τρίτους, των δημοσιεύσεων ή άλλων ενεργειών που θεωρούνται χρήσιμες σύμφωνα με το άρθρο. 1270 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Toloka Publishing House LLC (ή οποιοσδήποτε άλλος κάτοχος αποκλειστικών δικαιωμάτων) δεν επιτρέπεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι παραβάτες εφαρμόζουν όλα τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο. 1301 του Αστικού Κώδικα.

Ειδοποίηση cookie

Οι διαχειριστές της πύλης www.ogorod.ru (στο εξής αναφερόμενοι ως Πύλη) ενημερώνουν για τη χρήση των cookies στην πύλη (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών τρίτων που ενσωματώνονται στο έργο της Πύλης).

Η χρήση τους επιτρέπεται στις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία με την Πύλη περιήγησης, ενώ μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε ή να επιτρέψετε τη χρήση τους χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Συνήθως, στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να ειδοποιεί το χρήστη κάθε φορά που προσφέρονται cookies, επιτρέποντας στον χρήστη να αποφασίσει εάν θα δέχεται τέτοια αρχεία κάθε φορά.

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τη χρήση cookie. Παράλληλα, ο διαχειριστής της Πύλης εφιστά την προσοχή των χρηστών στο γεγονός ότι η απενεργοποίηση ή ο καθορισμός με άλλο τρόπο των cookies μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, τμήματα, υπηρεσίες, λειτουργίες και εργαλεία της Πύλης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies, ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Η πύλη χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στους υπολογιστές των χρηστών κατά τη χρήση του Portal, των υπηρεσιών του, των τμημάτων, των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των εργαλείων του και τα οποία συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, τις προτιμήσεις τους, τους κωδικούς πρόσβασης, τα αιτήματα κ.λπ. σ.
Η χρήση "cookies" επιτρέπει στον διαχειριστή του Portal και στους αντισυμβαλλομένους του, κωδικούς τρίτων που ενσωματώνονται στην πύλη, να προσαρμόζουν προσφορές για υπηρεσίες, υπηρεσίες, εργαλεία πύλης, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Portal και να ενσωματώνονται σε αυτό, προκειμένου να προσφέρουν προϊόντα, πληρούν πλήρως τις ατομικές προτιμήσεις και τις προτιμήσεις των χρηστών.

Ο διαχειριστής της Δικτυακής Πύλης έχει το δικαίωμα να διαθέτει στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Πύλης, πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών καθώς και πληροφορίες από χρήστες για την παροχή στοχευμένης προβολής διαφημιστικών πληροφοριών σε διάφορα ακροατήρια των χρηστών του Portal.

Συνεχίζοντας τη χρήση της Πύλης, ο χρήστης συμφωνεί με τους παραπάνω κανόνες και επιβεβαιώνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αντιβαίνουν στη βούληση και τα συμφέροντα του χρήστη και επίσης διαβεβαιώνουν τον διαχειριστή του Portal ότι δεν θα αντικρούσει στη συνέχεια αυτή την ενημερωμένη συγκατάθεση και θα προβάλει οποιεσδήποτε αξιώσεις στο διαχειριστή του Portal ή στους αντισυμβαλλόμενους του των οποίων οι κώδικες τρίτων είναι ενσωματωμένοι στην Πύλη.

Loading...